skog

Miljövänlig, bekväm och trygg värme

Vår växtkraft är stark. Den symboliserar Bionär Närvärme AB.

Vi vill, vi kan och vi ska växa. Inte för vår egen skull – utan för din, dina barn och dina barnbarns skull. För när Bionär spirar betyder det att varm fjärrvärme från biobränsle puttar undan fossila bränslen. Det tycker vi är bra inför allas vår framtid.

Vi är stolta över att vi hjälper till att minska oljeberoendet. Våra ägare Gävle Energi, Ockelbo och Älvkarlebys kommuner känner också att vi gör en uppskattad miljöinsats.

Vi kommer aldrig att bli någon energijätte, men vi växer så där alldeles lagom. Vi kommer dock aldrig att växa ifrån dig – för vi ska vara nära och värma dig litet extra.

Om företaget

De båda dotterbolagen Gävle Energi Närvärme AB och Ockelbo Fjärrvärme AB fusionerade den 1 januari 2006 med Bionär Närvärme AB och dotterbolagen upplöstes därmed.

Ytterligare ett steg i den regionala samverkan skedde när Älvkarleby Fjärrvärme AB gick ihop med Bionär Närvärme AB den 1 april 2009.

Bionär Närvärme AB ingår i Gävle Energikoncernen och ägareförhållandena är att Gävle Energi AB innehar 59 % av aktierna, Ockelbo kommun 24 % och Älvkarleby kommun 17 %. Moderbolaget Gävle Energi AB ingår i Gävle Stadshuskoncernen.

Bionär Närvärme AB har inga egna anställda utan köper tjänster för drift, underhåll och administration. Detta sker till största delen från modern Gävle Energi AB men även från Ockelbo Kommun, samt från externa konsulter och entreprenörer.

Ett aktivt miljöarbete bedrivs och bolaget ska verka för att olje- och elberoendet i små och medelstora värmeanläggningar minskar. Det ska istället ersättas med miljövänligt biobränsle.

Styrelsen
Styrelsen består av fyra ledamöter varav två är utsedda av Gävle Energi AB, en av Älvkarleby Kommun och en av Ockelbo Kommun.