Från och med onsdag 23 september kommer vi att utför ett planerat underhållsarbete på vår distributionsanläggning i Skutskär. Arbetet beräknas vara färdigt måndag 5 oktober.

Under perioden kommer leveransen av fjärrvärme att ske från vår reservanläggning. Vid själva omkopplingen kan viss störning av leveransen av fjärrvärme uppstå men kommer sen att fungera som vanligt för dig som kund. Vi underhåller löpande våra anläggningar för att kunna garantera en trygg och pålitlig värmeleverans.