VD Anders Malmström
Driftansvarig Ronnie Holmgren
Tel: 026 – 17 50 00
Kundservice: 026-17 50 00
Fax-nummer: 026-17 50 10
E-post: info@bionar.se
Organisationsnummer: 556678-4160
Post- och fakturaadress:
Bionär Närvärme AB
Box 783
801 29 Gävle
Besöksadress:
Gävle Energis huvudkontor
Förrådsgatan 6, Näringen, Gävle
Öppettider: Vardagar kl 08.00-16.00.

Organisation

VD Anders Malmström

Bionärs styrelse

Ordförande Ann-Helen Persson (C), Gävle Kommun
Vice ordförande Lars-Erik Wickberg (C) Ockelbo Kommun
Ledamot Anders Fogéus (M), Gävle Kommun
Lars Skytt, (S), Älvkarleby Kommun
Suppleanter Sara Astner, (S), Gävle Kommun
Mikael Forsberg (SD), Gävle Kommun
Clarrie Leim, (C), Älvkarleby Kommun
Tord Horn, (S), Ockelbo Kommun
Adjungerad:  Håkan Jönsson
Revisorer: Huvudansvarig revisor Margareta Sandberg, KPMG
Lekmannarevisor Erik Olsson (MP)