VD Anders Malmström
Driftansvarig Ronnie Holmgren
Tel: 026 – 17 50 00
Kundservice: 026-17 50 00
Fax-nummer: 026-17 50 10
E-post: info@bionar.se
Organisationsnummer: 556678-4160
Post- och fakturaadress:
Bionär Närvärme AB
Box 783
801 29 Gävle
Besöksadress:
Gävle Energis huvudkontor
Förrådsgatan 6, Näringen, Gävle
Öppettider: Vardagar kl 08.00-16.00.

Organisation

VD Anders Malmström

Bionärs styrelse

Ordförande Matilda Sundquist Boox (S), Gävle Energi
Vice ordförande Lars-Erik Wickberg (C), Ockelbo Kommun
Ledamöter Daniel Kvarnlöf (C), Gävle Energi
Lars Skytt (S), Älvkarleby Kommun
Suppleanter Anders Fogéus (M), Gävle Energi
Mikael Forsberg (SD), Gävle Energi
Tord Horn (S), Ockelbo Kommun
Clarrie Leim (C), Älvkarleby Kommun
Adjungerad:  Håkan Jönsson, Gävle Energi
Revisorer: Huvudansvarig revisor Margareta Sandberg, KPMG
Lekmannarevisor Erik Olsson (MP)