biobransle

Det svenska bioenergiundret

I takt med bristen på olja och de fossila bränslenas miljöpåverkan måste vi alla ställa om vår energiförsörjning.
Därför finns Bionärs fjärrvärme.

Bioenergi kommer från växtligheten, främst från skog och åker. Växterna bildar energirik biomassa med hjälp av solens energi. Mycket av den svenska bioenergin kommer från skogsindustrin; bark, flis, spån och pellets. Man kan också odla särskilda energigrödor som salix, raps och hampa.

Sverige, som är mörkt och kallt större delen av året, har ett stort behov av värme och el, men vi är också bäst på att använda förnybara energikällor, som är en del av det naturliga kretsloppet.

Idag består en tredjedel av energianvändningen i Sverige av förnyelsebar energi. Vi har sedan början av åttiotalat fördubblat användningen av bioenergi och nuläget pekar mot en ytterligare ökad användning.

Sveriges stora bioenergitillgångar, kombinerat med långt framskridna tekniska lösningar och vår unika kompetens, är resurser som gör det möjligt för oss att skapa en hållbar energiförsörjning och samtidigt bli världsledande inom bioenergi.

Biobränsle ger oss ett behagligt inomhusklimat till låga uppvärmningskostnader och minskad miljöpåverkan.