Nu har vi säkrat värmen för Ockelbo. Vi har installerat ett nytt styrsystem som gör att vi kan köra pannan mer ekonomiskt. Det ger också vinster för miljön.

Bionärs panna i Ockelbo levererar värme till boende, industrier och företag i Ockelbo. Det har den gjort i 20 år. Men nu var det dags att modernisera den så under sensommaren har vi bytt styrsystemet. Det är styrsystemet som styr utflödet av värme och ser till så att tillförseln av flis blir jämn.

 

Bytet innebar ett stopp i driften på tre veckor men det var inget som våra kunder märkte eftersom vi kunde köra med reservkraft, det vill säga pellets.

Totalt investerade vi 1,7 miljoner kronor. I kostnaden ingick bland annat att rita om 300 blad elscheman!

Styrsystemet var så gammalt så det fanns varken reservdelar eller kompetens längre, berättar Stefan Lundberg, drifttekniker.

Tack vare det nya styrsystemet kan han nu kommunicera med pannan på ett mycket bättre sätt än tidigare. Det finns också fler parametrar vilket gör att det går att finjustera pannan och därmed spara både pengar och miljö.

Än så länge återstår en del att trimma in men till jul beräknas pannan gå som ett schweizisk ur.