När du ska flytta måste du säga upp ditt abonnemang och ansöka om ett nytt på din nya adress. En flyttanmälan gör du enkelt här på hemsidan.

Tänk på att uppsägningen måste ske minst 15 dagar före utflyttningsdatumet.
När du skickat in uppsägningen sköter vår kundservice resten.

* = Obligatoriska uppgifter

 

  Nuvarande uppgifter:

  *Abonnemangsnummer:

  *Kundnummer:

  *Flyttdatum (anges ÅÅÅÅ-MM-DD):

  Ev. lägenhetsnummer

  Fastighetsägare

  Personuppgifter:

  *Namn:

  *Personnummer (anges ÅÅÅMMDDXXXX):

  *Adress:

  *Postnummer:

  *Ort:

  *Mobilnummer:

  Telefon (hem):

  *E-post: (obligatorisk)

  Faktureringsadress för slutfaktura:

  Ev c/o adress:

  *Gatuadress/Postbox:

  *Postadress:

  Jag godkänner att Bionär skickar information till mig via brev, e-post och sms.