Driftstörningar 21 november i Ockelbo

Skapad

Torsdag 21/11 mellan 18:30 och 20:00 kan det förekomma störningar i fjärrvärmeleveransen i samband med ett mindre underhållsarbeten på vår produktionsanläggning.


Förtydligande utskick Nytt pris Närvärme

Skapad

Under vecka 43 fick både privat och företagskunder information om den prisjustering som sker från och med den 1 januari 2020.

I privatkundernas brev är priset angett exklusive moms. Då privatkunder är vana att få avgiften inklusive moms kommer vi att skicka ut ny information under veckan.

I företagskundernas brev är även där priset angett exklusive moms, men det framgår inte av informationen. Vi kommer att skicka ut ett förtydligande under veckan.

 

Vi ber om ursäkt för detta och eventuella frågor som det har skapat.

 


Kundservice via telefon stänger kl 13.45 torsdag 24 oktober

Skapad

Torsdag den 24 oktober är telefon till kundservice öppen mellan 09.00 – 13.45. På fredag har vi återigen ordinarie öppettider 09.00-16.00.

 


Driftstörningar i fjärrvärmeleveransen till Skutskär

Skapad

Just nu har vi problem med fjärrvärmeleveransen i Skutskär. Vi jobbar på att lösa problemet så fort som möjligt.

 

Vid frågor, kontakta oss på telefon 026-17 50 00.


Ockelbopannan brinner för framtiden

Skapad

Nu har vi säkrat värmen för Ockelbo. Vi har installerat ett nytt styrsystem som gör att vi kan köra pannan mer ekonomiskt. Det ger också vinster för miljön.

Bionärs panna i Ockelbo levererar värme till boende, industrier och företag i Ockelbo. Det har den gjort i 20 år. Men nu var det dags att modernisera den så under sensommaren har vi bytt styrsystemet. Det är styrsystemet som styr utflödet av värme och ser till så att tillförseln av flis blir jämn.

 

Bytet innebar ett stopp i driften på tre veckor men det var inget som våra kunder märkte eftersom vi kunde köra med reservkraft, det vill säga pellets.

Totalt investerade vi 1,7 miljoner kronor. I kostnaden ingick bland annat att rita om 300 blad elscheman!

Styrsystemet var så gammalt så det fanns varken reservdelar eller kompetens längre, berättar Stefan Lundberg, drifttekniker.

Tack vare det nya styrsystemet kan han nu kommunicera med pannan på ett mycket bättre sätt än tidigare. Det finns också fler parametrar vilket gör att det går att finjustera pannan och därmed spara både pengar och miljö.

Än så länge återstår en del att trimma in men till jul beräknas pannan gå som ett schweizisk ur.

 

 


Bionär är lösningen för de som är lite utanför

Skapad

Bionär handlar inte om en biograf nära dig utan om förnybara bränslen. Tyvärr når fjärrvärmenätet inte ut till alla och för att de som bor en bit ifrån centrala Gävle och värmekraftverket Johannes också ska ha tillgång till fjärrvärme finns lösningen Bionär.

Bionär finns på 32 ställen, bland annat i Gävle, Sandviken, Avesta, Uppsala och Tierp.

Anders Malmström styr bilen till Björke för att visa den allra minsta anläggningen. Intill skolan i byn står den, lite fyrkantig och rätt tråkig men målad i skolans faluröda färg för att hyggligt smälta in.

Björkehuset
  • Den värmer skolan, det är alltså bara en enda kund, berättar Anders.

När sommarlovet tar vid stängs pelletspannan av. Solpanelerna på taket räcker gott till för den lilla mängd värme som behövs under sommaren.

Vi styr kosan norrut, mot Norrsundet.

  • Det här är ett klassiskt fjärrvärmenät. Det började med skolan och sen anslöts fastigheterna runt om, säger Anders och visar den röda containerliknande byggnaden.

Det är så Bionär funkar. Det börjar ofta med en skola, ett äldreboende eller en större fastighet. Sen går det att bygga ut nätet till omkringliggande fastigheter.

Anläggningarna ska tittas till varje dag. Det är omöjligt för Bionärs personal att hinna åka runt till alla 32 ställen. Lösningen är lokala förmågor, kanske någon elektriker eller annan tekniskt kunnig som lejs för skötseln. Lite som deltidsbrandkårer alltså.

  • Alla anläggningar skulle gå med vinst. Det var en lång resa men vi lyckades, säger Anders med nöjd min.

Ett steg i processen var att Bionär och Ockelbo värme fusionerade. Ockelbo var och är fortfarande ett av de största Bionär-näten. När Johannes skulle byggas var det där som personalen utbildades.

Anders berättar att målet är att 95 procent av värmen ska vara producerad av förnyelsebara bränslen, alltså fossilfritt. Nu ligger siffran på 98-99 procent, över målet med andra ord.

  • Det är bra för att vara så små anläggningar.

En av anledningarna till att det nästan är omöjligt att få 100 procent fossilfritt är att pannorna måste sotas ibland. Under stoppet måste anläggningen köras på olja.

Vi vänder söderut igen och parkerar vid Mackmyra whisky. Spritfabriken är ovanligt nog en industrikund. Företaget har en konceptlösning med hetvatten till produktionen från Bionär, kyla till spriten från Gavlekyla, bredband från Gavlenet och el från Gävle Energi. Något att tänka på nästa gång den guldbruna vätskan hälls upp.

 

Fakta

Biobränsle är förnybara bränslen som är producerade av levande organismer. De orsakar inte något extra tillskott av koldioxid.

De båda dotterbolagen, Gävle Energi Närvärme AB och Ockelbo Fjärrvärme AB, fusionerade den 1 januari 2006 med Bionär Närvärme AB. Därmed upplöstes dotterbolagen.

Ytterligare ett steg i den regionala samverkan skedde när Älvkarleby Fjärrvärme AB gick ihop med Bionär Närvärme AB den 1 april 2009.

 

Tillsammans gör vi skillnad – och det har vi gjort i 125 år!


Hur fungerar fjärrvärmen?

Skapad

Det är en fråga som inte är helt solklar för alla, så för att hjälpa er nyfikna på traven tipsar vi här om Svensk Fjärrvärmes fina film om fjärrvärme. Bionärs värmelösning fungerar på samma sett, bara i mindre skala.

Enjoy!

Lilla filmen om fjärrvärme från Svensk Fjärrvärme.


Oljepannor byts ut till biobränsle i Månkarbo

Skapad

Bionär har byggt en ny pelletsanläggning med 100 % förnybar energi i Månkarbo med Tierpsbyggen, Tierps kommun och även kyrkan som kunder till den nya biobränslepannan.
I och med satsningen konverterar man bort hela åtta stycken gamla oljepannor vilket hjälper Tierps Kommun att klara sina miljömål och får en positiv inverkan på miljön i Månkarbo.


Ny pelletspanna i Engeltofta

Skapad

Bionär utvidgar sin verksamhet med ytterligare en biobränslebaserad pelletspanna i Engeltofta.

Den nya kunden är Engeltofta AB som köper 100 % förnyelsebar miljövänlig uppvärmning till sin nya satsning Sea Lodge. Anläggningen kommer även att klara av att värma upp herrgården när den konverteras om från eluppvärmning


Bionär förvärvar Torsåkers fjärrvärmenät

Skapad

Bionär förvärvar Torsåkers fjärrvärmenät och produktionsanläggningar från Hofors Energi och Värmevärden. Målsättningen är att bibehålla god leverans kvalitet med goda miljömål.