Driftstörning Skutskär 14/1

Skapad

16:00 14/1 – Felet åtgärdat och åter normal drift.

Just nu har vi störningar på fjärrvärmenätet i Skutskär. Felsökning pågår.


Driftstörning Forsbacka 4/11

Skapad

Just nu har vi störningar på fjärrvärmenätet i Forsbacka. Felsökning pågår.


Driftstörning Forsbacka 29/10

Skapad

Uppdatering 07.59 30/10 – Anläggningen fungerar som vanligt igen.

Oplanerat avbrott på fjärrvärmenätet i Forsbacka. Felet är identifierat och åtgärdas. Vi beräknar att anläggningen är igång igen sent under torsdagskvällen.


Planerat underhållsarbete Skutskär – start 23 september

Skapad

Från och med onsdag 23 september kommer vi att utför ett planerat underhållsarbete på vår distributionsanläggning i Skutskär. Arbetet beräknas vara färdigt måndag 5 oktober.

Under perioden kommer leveransen av fjärrvärme att ske från vår reservanläggning. Vid själva omkopplingen kan viss störning av leveransen av fjärrvärme uppstå men kommer sen att fungera som vanligt för dig som kund. Vi underhåller löpande våra anläggningar för att kunna garantera en trygg och pålitlig värmeleverans.


Driftstörning 17 september i Söderfors

Skapad

Under torsdagen kan det förekomma driftstörningar på fjärrvärmenätet i Söderfors.


Driftstörning 31 augusti i Ockelbo

Skapad

Just nu är det driftstörningar på nätet i Ockelbo. Förväntas vara åtgärdat under eftermiddagen måndag 31/8.


Driftstörningar 30 juni i Forsbacka

Skapad

Avbrott i fjärrvärmeleveransen tisdag 30 juni p.g.a elarbete. Förväntas pågå mellan 09.00 – 10.00.


Driftstörningar 11 juni i Forsbacka

Skapad

Avbrott i fjärrvärmeleveransen torsdag 11 juni p.g.a elarbete. Förväntas pågå mellan 09.00 – 10.00.


Driftstörningar 17 december i Horndal

Skapad

Tillfälliga störningar kan förekomma tisdag 17 december p.g.a ett mindre underhållsarbete. Förväntas pågå mellan 12.00 – 16.00.


Driftstörningar 3 december i Horndal

Skapad

Tillfälliga störningar kan förekomma p.g.a felsökning av läcka i fjärrvärmenätet. Pågår mellan 08.00 – 16.00.