Tillfälliga störningar kan förekomma p.g.a felsökning av läcka i fjärrvärmenätet. Pågår mellan 08.00 – 16.00.