Torsdag 21/11 mellan 18:30 och 20:00 kan det förekomma störningar i fjärrvärmeleveransen i samband med ett mindre underhållsarbeten på vår produktionsanläggning.