Tillfälliga störningar kan förekomma tisdag 17 december p.g.a ett mindre underhållsarbete. Förväntas pågå mellan 12.00 – 16.00.