Under torsdagen kan det förekomma driftstörningar på fjärrvärmenätet i Söderfors.