Bionär handlar inte om en biograf nära dig utan om förnybara bränslen. Tyvärr når fjärrvärmenätet inte ut till alla och för att de som bor en bit ifrån centrala Gävle och värmekraftverket Johannes också ska ha tillgång till fjärrvärme finns lösningen Bionär.

Bionär finns på 32 ställen, bland annat i Gävle, Sandviken, Avesta, Uppsala och Tierp.

Anders Malmström styr bilen till Björke för att visa den allra minsta anläggningen. Intill skolan i byn står den, lite fyrkantig och rätt tråkig men målad i skolans faluröda färg för att hyggligt smälta in.

Björkehuset
  • Den värmer skolan, det är alltså bara en enda kund, berättar Anders.

När sommarlovet tar vid stängs pelletspannan av. Solpanelerna på taket räcker gott till för den lilla mängd värme som behövs under sommaren.

Vi styr kosan norrut, mot Norrsundet.

  • Det här är ett klassiskt fjärrvärmenät. Det började med skolan och sen anslöts fastigheterna runt om, säger Anders och visar den röda containerliknande byggnaden.

Det är så Bionär funkar. Det börjar ofta med en skola, ett äldreboende eller en större fastighet. Sen går det att bygga ut nätet till omkringliggande fastigheter.

Anläggningarna ska tittas till varje dag. Det är omöjligt för Bionärs personal att hinna åka runt till alla 32 ställen. Lösningen är lokala förmågor, kanske någon elektriker eller annan tekniskt kunnig som lejs för skötseln. Lite som deltidsbrandkårer alltså.

  • Alla anläggningar skulle gå med vinst. Det var en lång resa men vi lyckades, säger Anders med nöjd min.

Ett steg i processen var att Bionär och Ockelbo värme fusionerade. Ockelbo var och är fortfarande ett av de största Bionär-näten. När Johannes skulle byggas var det där som personalen utbildades.

Anders berättar att målet är att 95 procent av värmen ska vara producerad av förnyelsebara bränslen, alltså fossilfritt. Nu ligger siffran på 98-99 procent, över målet med andra ord.

  • Det är bra för att vara så små anläggningar.

En av anledningarna till att det nästan är omöjligt att få 100 procent fossilfritt är att pannorna måste sotas ibland. Under stoppet måste anläggningen köras på olja.

Vi vänder söderut igen och parkerar vid Mackmyra whisky. Spritfabriken är ovanligt nog en industrikund. Företaget har en konceptlösning med hetvatten till produktionen från Bionär, kyla till spriten från Gavlekyla, bredband från Gavlenet och el från Gävle Energi. Något att tänka på nästa gång den guldbruna vätskan hälls upp.

 

Fakta

Biobränsle är förnybara bränslen som är producerade av levande organismer. De orsakar inte något extra tillskott av koldioxid.

De båda dotterbolagen, Gävle Energi Närvärme AB och Ockelbo Fjärrvärme AB, fusionerade den 1 januari 2006 med Bionär Närvärme AB. Därmed upplöstes dotterbolagen.

Ytterligare ett steg i den regionala samverkan skedde när Älvkarleby Fjärrvärme AB gick ihop med Bionär Närvärme AB den 1 april 2009.

 

Tillsammans gör vi skillnad – och det har vi gjort i 125 år!