VD Anders Malmström
Driftansvarig Ronnie Holmgren
Tel: 026 – 17 50 00
Kundservice: 026-17 50 00
Fax-nummer: 026-17 50 10
E-post: info@bionar.se
Organisationsnummer: 556678-4160
Post- och fakturaadress:
Bionär Närvärme AB
Box 783
801 29 Gävle
Besöksadress:
Gävle Energis huvudkontor
Förrådsgatan 6, Näringen, Gävle
Öppettider: Vardagar kl 08.00-16.00.

Organisation

VD Anders Malmström

Bionärs styrelse

Ordförande Erik Holmestig (C), Gävle Kommun
Vice ordförande Thorsten Åstrand, (C) Ockelbo Kommun
Ledamot Inger Schörling (MP)
Anders Fogéus (M), Gävle Kommun
Per Johansson (S), Gävle Kommun
Magnus Jonsson, (S), Ockelbo Kommun
Bengt Ahlquist (KV), Älvkarleby Kommun
Lars Skytt, (S), Älvkarleby Kommun
Suppleanter Clarrie Leim, (C), Älvkarleby Kommun
Magnus Grönberg (S), Älvkarleby Kommun
Per-Olof Uhrus, (C), Ockelbo Kommun
Tord Horn, (S), Ockelbo Kommun
Revisorer: Huvudansvarig revisor Margareta Sandberg
Lekmannarevisor Tage Gardfjell