Sedan den 1 april 2019 ska alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK faktureras med e-faktura.

Lagen innebär alltså att leverantörer till Bionär Närvärme AB behöver fakturera oss med e-faktura. Observera att pdf inte är ett godkänt format.

Ni som kan e-fakturera redan idag

Bionär Närvärme AB kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. För att använda PEPPOL behöver ni ansluta er via ett företag som stödjer e-fakturering via PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Bionär Närvärme AB:s PEPPOL-ID är 0007:5566784160. De format som Bionär Närvärme AB kan ta emot i PEPPOL-nätverket är PEPPOL BIS Billing 3, Svefaktura 1.0.

Ett annat alternativ är att använda vår VAN-tjänst Fakturaportalen (Lexmark Invoice Portal). Vårt parts-id är
GLN: 7332686000009, org-nr: 556678-4160.

Ni som inte e-fakturerar idag (eller skickar pdf)

Om ni har ett affärssystem: Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärs- och ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Om ni inte har ett affärssystem: Använd vår fakturaportal www.fakturaportalen.se.

För mer information och frågor

Kontakta oss via mejl e-faktura@gavleenergi.se så hjälper vi er.

Mer information om e-faktura finns att läsa på www.digg.se, www.sfti.se och www.skl.se.