Har du problem med leveransen av fjärrvärme?

Ring på telefon 026-17 50 00 för att göra en felanmälan dygnet runt.
 

Personuppgifter

Ev. kundnummer:

*Namn:

Adress:

Postnummer:

Ort:

*Mobilnummer:

Telefon (hem):

E-post:

Problemuppgifter

Problemtyp:

Problembeskrivning: