Ny lag om krav på e-faktura

Skapad

Sedan den 1 april 2019 ska alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK faktureras med e-faktura.

Lagen innebär alltså att leverantörer till Bionär Närvärme AB behöver fakturera oss med e-faktura. Observera att pdf inte är ett godkänt format.

Ni som kan e-fakturera redan idag

Bionär Närvärme AB kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. För att använda PEPPOL behöver ni ansluta er via ett företag som stödjer e-fakturering via PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Bionär Närvärme AB:s PEPPOL-ID är 0007:5566784160. De format som Bionär Närvärme AB kan ta emot i PEPPOL-nätverket är PEPPOL BIS Billing 3, Svefaktura 1.0.

Ett annat alternativ är att använda vår VAN-tjänst Fakturaportalen (Lexmark Invoice Portal). Vårt parts-id är
GLN: 7332686000009, org-nr: 556678-4160.

Ni som inte e-fakturerar idag (eller skickar pdf)

Om ni har ett affärssystem: Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärs- och ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Om ni inte har ett affärssystem: Använd vår fakturaportal www.fakturaportalen.se.

För mer information och frågor

Kontakta oss via mejl e-faktura@gavleenergi.se så hjälper vi er.

Mer information om e-faktura finns att läsa på www.digg.se, www.sfti.se och www.skl.se.


Ockelbopannan brinner för framtiden

Skapad

Nu har vi säkrat värmen för Ockelbo. Vi har installerat ett nytt styrsystem som gör att vi kan köra pannan mer ekonomiskt. Det ger också vinster för miljön.

Bionärs panna i Ockelbo levererar värme till boende, industrier och företag i Ockelbo. Det har den gjort i 20 år. Men nu var det dags att modernisera den så under sensommaren har vi bytt styrsystemet. Det är styrsystemet som styr utflödet av värme och ser till så att tillförseln av flis blir jämn.

 

Bytet innebar ett stopp i driften på tre veckor men det var inget som våra kunder märkte eftersom vi kunde köra med reservkraft, det vill säga pellets.

Totalt investerade vi 1,7 miljoner kronor. I kostnaden ingick bland annat att rita om 300 blad elscheman!

Styrsystemet var så gammalt så det fanns varken reservdelar eller kompetens längre, berättar Stefan Lundberg, drifttekniker.

Tack vare det nya styrsystemet kan han nu kommunicera med pannan på ett mycket bättre sätt än tidigare. Det finns också fler parametrar vilket gör att det går att finjustera pannan och därmed spara både pengar och miljö.

Än så länge återstår en del att trimma in men till jul beräknas pannan gå som ett schweizisk ur.

 

 


Bionär är lösningen för de som är lite utanför

Skapad

Bionär handlar inte om en biograf nära dig utan om förnybara bränslen. Tyvärr når fjärrvärmenätet inte ut till alla och för att de som bor en bit ifrån centrala Gävle och värmekraftverket Johannes också ska ha tillgång till fjärrvärme finns lösningen Bionär.

Bionär finns på 32 ställen, bland annat i Gävle, Sandviken, Avesta, Uppsala och Tierp.

Anders Malmström styr bilen till Björke för att visa den allra minsta anläggningen. Intill skolan i byn står den, lite fyrkantig och rätt tråkig men målad i skolans faluröda färg för att hyggligt smälta in.

Björkehuset
  • Den värmer skolan, det är alltså bara en enda kund, berättar Anders.

När sommarlovet tar vid stängs pelletspannan av. Solpanelerna på taket räcker gott till för den lilla mängd värme som behövs under sommaren.

Vi styr kosan norrut, mot Norrsundet.

  • Det här är ett klassiskt fjärrvärmenät. Det började med skolan och sen anslöts fastigheterna runt om, säger Anders och visar den röda containerliknande byggnaden.

Det är så Bionär funkar. Det börjar ofta med en skola, ett äldreboende eller en större fastighet. Sen går det att bygga ut nätet till omkringliggande fastigheter.

Anläggningarna ska tittas till varje dag. Det är omöjligt för Bionärs personal att hinna åka runt till alla 32 ställen. Lösningen är lokala förmågor, kanske någon elektriker eller annan tekniskt kunnig som lejs för skötseln. Lite som deltidsbrandkårer alltså.

  • Alla anläggningar skulle gå med vinst. Det var en lång resa men vi lyckades, säger Anders med nöjd min.

Ett steg i processen var att Bionär och Ockelbo värme fusionerade. Ockelbo var och är fortfarande ett av de största Bionär-näten. När Johannes skulle byggas var det där som personalen utbildades.

Anders berättar att målet är att 95 procent av värmen ska vara producerad av förnyelsebara bränslen, alltså fossilfritt. Nu ligger siffran på 98-99 procent, över målet med andra ord.

  • Det är bra för att vara så små anläggningar.

En av anledningarna till att det nästan är omöjligt att få 100 procent fossilfritt är att pannorna måste sotas ibland. Under stoppet måste anläggningen köras på olja.

Vi vänder söderut igen och parkerar vid Mackmyra whisky. Spritfabriken är ovanligt nog en industrikund. Företaget har en konceptlösning med hetvatten till produktionen från Bionär, kyla till spriten från Gavlekyla, bredband från Gavlenet och el från Gävle Energi. Något att tänka på nästa gång den guldbruna vätskan hälls upp.

 

Fakta

Biobränsle är förnybara bränslen som är producerade av levande organismer. De orsakar inte något extra tillskott av koldioxid.

De båda dotterbolagen, Gävle Energi Närvärme AB och Ockelbo Fjärrvärme AB, fusionerade den 1 januari 2006 med Bionär Närvärme AB. Därmed upplöstes dotterbolagen.

Ytterligare ett steg i den regionala samverkan skedde när Älvkarleby Fjärrvärme AB gick ihop med Bionär Närvärme AB den 1 april 2009.

 

Tillsammans gör vi skillnad – och det har vi gjort i 125 år!


Hur fungerar fjärrvärmen?

Skapad

Det är en fråga som inte är helt solklar för alla, så för att hjälpa er nyfikna på traven tipsar vi här om Svensk Fjärrvärmes fina film om fjärrvärme. Bionärs värmelösning fungerar på samma sett, bara i mindre skala.

Enjoy!

Lilla filmen om fjärrvärme från Svensk Fjärrvärme.


Oljepannor byts ut till biobränsle i Månkarbo

Skapad

Bionär har byggt en ny pelletsanläggning med 100 % förnybar energi i Månkarbo med Tierpsbyggen, Tierps kommun och även kyrkan som kunder till den nya biobränslepannan.
I och med satsningen konverterar man bort hela åtta stycken gamla oljepannor vilket hjälper Tierps Kommun att klara sina miljömål och får en positiv inverkan på miljön i Månkarbo.


Ny pelletspanna i Engeltofta

Skapad

Bionär utvidgar sin verksamhet med ytterligare en biobränslebaserad pelletspanna i Engeltofta.

Den nya kunden är Engeltofta AB som köper 100 % förnyelsebar miljövänlig uppvärmning till sin nya satsning Sea Lodge. Anläggningen kommer även att klara av att värma upp herrgården när den konverteras om från eluppvärmning


Bionär förvärvar Torsåkers fjärrvärmenät

Skapad

Bionär förvärvar Torsåkers fjärrvärmenät och produktionsanläggningar från Hofors Energi och Värmevärden. Målsättningen är att bibehålla god leverans kvalitet med goda miljömål.


Forsbacka har fått en sprillans ny Bionärpanna

Skapad

Bionärs fjärrvärmenät i Forsbacka har fått en ny pelletspanna. Den nya pannan gör att Bionär når sina miljömål även i Forsbacka. Bytet till pellets från gasol besparar miljön ungefär 300 ton fossil koldioxid per år!

150826_bionar01